Dorew - Thích Ngao Du

»
Tạo VPS bằng Google Colab/Shell
Avatar
Ging 06.02.2021 / 19:07
Với Google Colab


Trước tiên bạn cần tạo 1 Notebook mới. Truy cập vào trang: https://colab.research.google.com/notebooks/intro.ipynb
Chọn New -> Notebook

Dán đoạn Code dưới đây vào,nhấn vào nút tam giác ở góc trên để thực thi Code, sau đó click vào đường link https://remotedesktop.google.com/headless có trong kết quả bên dưới.
! wget https://raw.githubusercontent.com/alok676875/RDP/main/RDP.sh &> /dev/null
! chmod +x RDP.sh
! ./RDP.sh


Sau khi click vào click bạn sẽ được đề nghị tải Chrome Remote Desktop, cứ nhấn bắt đầu, và cho phép.Cấp quyền cho tài khoản Google được quyền remote vào VPS.

Copy tất cả Code ở dòng Debian Linux

Quay qua tab đang mở Colab, Dán đoạn code vừa copy vào phần Paste Here trong Colab. Nhấn Enter để thực thi

Sau đó Colab sẽ kêu bạn mã Pin, bạn cần nhập ít nhất 6 số, ví dụ 123456, và sau đó nhấn Enter.

Tiếp tục nhập lại 6 số hồi nảy để xác nhận, mình gõ 123456 -> Enter

Bây giờ trên kết quả Colab sẽ hiển thị đường dẫn https://remotedesktop.google.com/access/ ở phía cuối, hãy click vào đó.

Chrome sẽ mở cho bạn 1 tab, tại đây bạn sẽ thấy VPS bằng Google Colab miễn phí hiện ra, click vào đó.

Nhâp mã PIN 123456 giống hồi nảy đã cấu hình.

Truy cập Vào VPS thành công, bạn để ý ở dưới góc màn hình sẽ có thanh công cụ, click vào biểu tượng trái đất để duyệt web nhé.


Với Google Shell

https://shell.cloud.google.com/
tương tự

MK ROOT : 8426


Thời gian hình như tầm 4h


--------------------------
\other https://github.com/alok676875/WINRDP

Từ khoá: Tạo, VPS, bằng, Google, Colab/Shell
2018 - 2020 Dorew