Dorew - Thích Ngao Du

»
Extension CSS Scan Nulled
Avatar
Ging 05.09.2020 / 17:16
CSS Scan Extension - Nulled by JustHmmmm


Download và giải nén extension.
Bật chế độ nhà phát triển (Developer mode) trên Chrome hay các trình duyệt nhân Chromium có hỗ trợ các extension của Chrome.
Nhấn nút load unpacked package (do không nhớ tiếng việt nút đó tên là gì nên mình có để hình mình họa. Nhấn nút đầu tiên nhé :v) rồi trỏ đến thư mục bạn vừa giải nén.
Click vào icon extension, bảng nhập license code hiện ra. Nhấn nút Check license key và tận hưởng thôi


Ngô Quý, SHARE NGAY - YAM Community

3.0
Download


3.1.1
Download


Từ khoá: Extension, CSS, Scan, Nulled
2018 - 2020 Dorew